Pe lângă aparatul academic, structura universității include și un aparat administrativ, ce are ca sarcină desfășurarea activităților de susținere a procesului academic.

Aparatul administrativ este condus de Directorul General care este subordonat direct Rectorului universității și are în componență următoarea structură:

 • Director Financiar
  • Contabilitate
  • Librărie
  • Cantină
 • Director Probleme Studențești
  • Serviciul Social Studenți
  • Cluburile Studențești
  • Clubul Sportiv Lumina
  • Cabinetul Medical
 • Director Administrativ
  • Resurse Umane
  • Protocol
  • Întreținere
  • Tehnic-Administrativ
  • SSM-PSI
  • Construcții, investiții, achiziții
 • Juridic
 • Secretariatul General
 • Relații Publice
 • Design Grafic
 • Administrare rețele IT