Senatul universitar este compus din 75% personal didactic și de cercetare și din 25% reprezentanți ai studenților. Toți membrii senatului universitar, fără excepție, vor fi stabiliți prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenților. Fiecare facultate va avea reprezentanți în senatul universitar, pe cote-părți de reprezentare stipulate în Carta universitară.

Senatul universitar își alege, prin vot secret, un președinte care conduce ședințele senatului universitar și reprezintă senatul universitar în raporturile cu rectorul.

Senatul universitar stabilește comisii de specialitate prin care controlează activitatea conducerii executive a instituției de învățământ superior și a consiliului de administrație. Rapoartele de monitorizare și de control sunt prezentate periodic și discutate în senatul universitar, stând la baza rezoluțiilor senatului universitar.

Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară și este cel mai înalt for de decizie și deliberare la nivelul universității.

Atribuții

 1. garantează libertatea academică și autonomia universitară;
 2. elaborează și adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară;
 3. aprobă planul strategic de dezvoltare instituțională și planurile operaționale, la propunerea rectorului;
 4. aprobă, la propunerea rectorului și cu respectarea legislației în vigoare, structura, organizarea și funcționarea universității;
 5. aprobă proiectul de buget și execuția bugetară;
 6. elaborează și aprobă Codul de asigurare a calității și Codul de etică și deontologie profesională universitară;
 7. adoptă Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului, cu respectarea prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului;
 8. aprobă metodologiile și regulamentele privind organizarea și funcționarea universității;
 9. încheie contractul de management cu rectorul;
 10. controlează activitatea rectorului și a consiliului de administrație prin comisii specializate;
 11. validează concursurile publice pentru funcțiile din consiliul de administrație;
 12. aprobă metodologia de concurs și rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic și de cercetare și evaluează periodic resursa umană;
 13. aprobă, la propunerea rectorului, sancționarea personalului cu performanțe profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii și a legislației în vigoare;
 14. îndeplinește alte atribuții, conform Cartei universitare.

Componența și mărimea senatului universitar sunt stabilite prin Carta universitară, astfel încât să se asigure eficiența decizională și reprezentativitatea comunității academice.

Mandatul senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al senatului universitar este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum două ori. Pentru studenți, durata mandatului se reglementează prin Carta universitară.

Senatul universitar poate fi convocat de rector sau la cererea a cel puțin o treime dintre membrii senatului universitar. 

Componența actuală

 1. Conf. Dr. Adrian Beteringhe, Departament Tehnologia Informatiei si Comunicatii

 2. Conf. Dr. Ing. Lucian Grigore, Departament Tehnologia Informatiei si Comunicatii

 3. Lect. Dr. Ing. Adrian Diaconu, Departament Tehnologia Informatiei si Comunicatii

 4. Conf. Dr. Octav Macovei, Departamentul Administrarea Afacerilor

 5. Lect. Dr. Badescu Valentin, Departamentul Administrarea Afacerilor

 6. Conf. dr. Ion Boboc, Departamentul Relatii Internationale si Studii Europene

 7. Lect. Dr. Radu Daniela, Departamentul Relatii Internationale si Studii Europene

 8. Lect. Dr. Florina Pirjol, Departamentul Limbi Moderne Aplicate

 9. Lect. Dr. Alexandru Matei, Departamentul Limbi Moderne Aplicate

 10. Lect. Dr. Marin Dramnescu, Departamentul Stiinte ale Educatiei

 

Studenti:

 1. Mihaela Piuariu (Ormuz)
 2. Elena Nistor
 3. Constantin Voiniciuc
antalya escort antalya escort mersin escort samsun escort kusadasi escort mersin escort adana escort eskişehir escort istanbul escort gaziantep escort bodrum escort izmir escort bursa escort kayseri escort ankara escort netspor canlı mac izle