Consiliul de administrație este organismul principal în domeniul economico–financiar și administrativ. Consiliul de administratie aprobă bugetul de venituri și cheltuieli anual al universității. Consiliul de administrație îndeplinește orice alte atribuții care privesc dezvoltarea bazei materiale a universității. Consiliul de administrație este format din: Președinte, vicepreședinte, secretar și membri. Calitatea de membru al Consiliului de administrație este stabilită de către Consiliul Director al Fundației Lumina Instituții de Învățământ. Funcția de Președintele Consiliului de Administrație este ocupată de Președintele Universității. Consiliul de Administrație decide asupra utilizării patrimoniului universității și hotărăște asupra înstrăinării, dezvoltării și gestiunii acestuia.

Componența actuală a Consiliului de administrație:

  • Fatih Gürsoy
  • AKYOL Hamdi
  • Lect.univ.dr. TAK Isa
  • Dr. DOKUYUCU Ahmet