În cadrul Facultății de Științe Inginerești se găsesc șase laboratoare dotate cu tehnică de ultimă generație, produsă de companii de prestigiu, atât aparatură de măsură și control cât și platforme hardware pentru dezvoltare de aplicații specifice. Toate laboratoarele au în dotare tehnică de calcul, stații de lucru, stații grafice și rețele de înaltă performanță pe care sunt instalate pachete software licențiate, de uz general sau specializate.

Laboratorul de fizică și spectroscopie atomică

Platformele de laborator acoperă mai multe ramuri ale fizicii precum: optica ondulatorie (interferența, polarizarea și difracția luminii), oscilații și unde mecanice (oscilații forțate și întreținute), unde elastice longitudinale (determinarea lungimilor de undă în aer în cazul undelor acustice). Cele mai spectaculoase sunt cele care se bazează pe efectul Compton sau efectul fotoelectric (determinarea constantei Planck).

Laboratorul de dispozitive și circuite electronice

În acest laborator studenții pot proiecta circuite electronice, plăci de cablaj imprimat, echipamente și sisteme electronice pentru prelucrarea semnalelor analogice sau digitale. Principalele cursuri care se desfășoară în acest laborator sunt: Circuite integrate digitale, Circuite integrate analogice, Tehnici CAD în proiectarea modulelor electronice etc.

Laboratorul de sisteme de comunicații

Acest laborator este dedicat în special studenților de la Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, care participă la: proiectarea, producția și utilizarea circuitelor și a sistemelor de comunicații digitale pe diverse canale (fir, radio, microunde, fibră optică). Următoarele cursuri organizează activități în laborator: Microunde, Comunicații de date, Comunicații optice, Sisteme de comunicații telefonice etc.

Laboratorul de măsurări electrice și electronice

Studenții de la Facultatea de Științe Inginești participă în acest laborator la activități legate de elaborarea, execuția și coordonarea activităților de testare, verificare și evaluare a sistemelor electronice și de telecomunicații, concepția și exploatarea echipamentelor de măsură și control. Printre disciplinele găzduite de Laboratorul de bazele electronicii se numără: Măsurări în electronică și telecomunicații, Automatizări în electronică și telecomunicații, Compatibilitate electromagnetică etc.

Laboratorul de codare și securizare a informației

Adresat în special studenților de la Tehnologia Informației, laboratorul facilitează elaborarea de algoritmi moderni pentru prelucrarea și secretizarea informației în scopuri de compresie a informației, de protejare împotriva perturbației și împotriva accesului neautorizat la informația conținută într-un mesaj. Disciplinele care se vor desfășura în acest laborator includ: Compresia audio-video, Prelucrarea automată a vorbirii, Securitatea comunicațiilor și a informației etc.

Laboratorul de comunicații radio

În acest laborator studenții pot participa la proiectarea și exploatarea sistemelor de radiocomunicații fixe și mobile. Aceste domenii sunt studiate prin intermediul următoarelor discipline: Radiocomunicații, Antene și propagarea undelor radio, Sisteme și rețele de comunicații radio mobile, Sisteme și tehnici de comunicații de bandă largă ș.a.

 

 

antalya escort antalya escort mersin escort samsun escort kusadasi escort mersin escort adana escort eskişehir escort istanbul escort gaziantep escort bodrum escort izmir escort bursa escort kayseri escort ankara escort netspor canlı mac izle